Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Trang chủ / ĐÀO TẠO / Danh Sach CBĐT / Danh sách thực tập sinh

Danh sách thực tập sinh

 

 1. Trần Thị Tỉnh
 • Lớp : C1
 • Ngày tháng năm sinh : 1998/05/27
 • Quê quán : Hưng Yên
 • Xí nghiệp tiếp nhận : HAYAKAWA
 • Đơn hàng : Kiểm hàng may
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/09/25
 • Ngày nhập học : 2016/10/06
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4/2017

Đã mãn khóa : 1/3/2017

Trần Thị Tỉnh – C1
2.Vũ Thị Hồng

 • Lớp : C1
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/09/15
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : HAYAKAWA
 • Đơn hàng : Kiểm hàng may
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/09/25
 • Ngày nhập học : 2016/10/06
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4/2017

Đã mãn khóa : 1/3/2017

                    

       Vũ Thị Hồng – C1

 

 

3. Đặng Thị Kim Diệu

 • Lớp : C2
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/09/04
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : HAYAKAWA
 • Đơn hàng : Kiểm hàng may
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/09/25
 • Ngày nhập học : 2016/10/06
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 4/2017

Đã mãn khóa : 2/3/2017

Đặng Thị Kim Diệu – C2
4. Nguyễn Văn Luân

 • Lớp:  C2
 • Ngày tháng năm sinh : 1995/10/29
 • Quê quán:  Bắc Ninh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : UNNO
 • Đơn hàng : Mộc xây dựng
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/09/30
 • Ngày nhập học : 2016/10/10
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 3/2017
       

Nguyễn Văn Luân – C2

      

5. Nguyễn Văn Tùng

 • Lớp :  C2
 • Ngày tháng năm sinh : 1994/07/13
 • Quê quán : Phú Thọ
 • Xí nghiệp tiếp nhận: UNNO
 • Đơn hàng: Mộc xây dựng
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/09/30
 • Ngày nhập học : 2016/10/10
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 3/2017
Nguyễn Văn Tùng – C2
6. Phùng Thị Trang

 • Lớp : C3
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/11/15
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : 
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/19
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 03/2017
   Phùng Thị Trang – C3
 1. Nguyễn Thị Uyên
 • Lớp : C3
 • Ngày tháng năm sinh : 1998/06/25
 • Quê quán : Quảng Trị
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/21
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 03/2017
Nguyễn Thị Uyên – C3
8. Vũ Đức Đông

 • Lớp : C3
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/04/30
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : 
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/24
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 03/2017
     Vũ Đức Đông – C3
 1. Nguyễn Văn Vương
 • Lớp : C3
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/04/01
 • Quê quán : Bắc Giang
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2016/10/14
 • Ngày nhập học :2016/10/24
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3 / 2017
Nguyễn Văn Vương – C3
10. Ngô Ngọc Long

 • Lớp : C3
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/11/02
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : 
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2016/10/14
 • Ngày nhập học :2016/10/24
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3 / 2017
   Ngô Ngọc Long – C3

11. Trần Tuấn Anh

 • Lớp : C3
 • Ngày tháng năm sinh : 1988/06/21
 • Quê quán : Hải Phòng
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2016/10/14
 • Ngày nhập học :2016/10/24
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3 / 2017
Trần Tuấn Anh – C3
12. Hà Thanh Nghĩa

 • Lớp : C3
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/05/02
 • Quê quán : Phú Thọ
 • Xí nghiệp tiếp nhận : 
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2016/10/14
 • Ngày nhập học :2016/10/24
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3 / 2017
  Hà Thanh Nghĩa – C3

13. Ngô Thị Kim Yến

 • Lớp : C3
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/03/09
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/24
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2017
Ngô Thị Kim Yến – C3
14. Ngô Thị Mai

 • Lớp : C3
 • Ngày tháng năm sinh : 1987/12/08
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : 
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học :2016/10/24
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3 / 2017
       Ngô Thị Mai – C3

15. Lê Thị Cúc

 • Lớp : C3
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/05/19
 • Quê quán : Quảng Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/24
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 3/2017
Lê Thị Cúc – C3
16. Nguyễn Thị Thiết

 • Lớp : C3
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/03/24
 • Quê quán : Phú Thọ
 • Xí nghiệp tiếp nhận : 
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/24
 • Dự kiến xuất cảnh tháng 3/2017
  Nguyễn Thị Thiết – C3

17. Hồ Văn Chiến

 • Lớp : C4
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/04/25
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/24
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2017
Hồ Văn Chiến – C4
18. Nguyễn Thị Hồng Hà

 • Lớp : C4
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/08/22
 • Quê quán : Hà Nội
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng: Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/24
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2017
    Nguyễn Thị Hồng Hà – C4

19. Nguyễn Thị Hương

 • Lớp: C4
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/06/18
 • Quê quán : Hà Nội
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/24
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2017
Nguyễn Thị Hương – C4
20. Hoàng Hà Giang

 • Lớp: C4
 • Ngày tháng năm sinh : 1992/05/05
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : 
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/24
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3 /2017
Hoàng Hà Giang – C4

21. Nguyễn Thị Trà

 • Lớp : C4
 • Ngày tháng năm sinh : 1998/08/05
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/24
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2017
Nguyễn Thị Trà – C4
22. Văn Thị Hoàn

 • Lớp: C4
 • Ngày tháng năm sinh : 1998/09/06
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : 
 • Nơi làm việc : 
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/24
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2017
         Văn Thị Hoàn – C4

23. Trần Thị Phượng

 • Lớp: C4
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/12/13
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/24
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2017
Trần Thị Phượng – C4
24. Nguyễn Thị Thu Hương

 • Lớp : C4
 • Ngày tháng năm sinh : 1998/06/13
 • Quê quán : Quảng Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận: 
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/24
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/ 2017
 Nguyễn Thị Thu Hương – C4

25. Nguyễn Thị Tuyết

 • Lớp : C4
 • Ngày tháng năm sinh : 1994/10/06
 • Quê quán : Quảng Trị
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/24
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2017
Nguyễn Thị Tuyết – C4
26. Hoàng Thị Hiền Linh

 • Lớp : C4
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/10/16
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận 
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/24
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2017
      Hoàng Thị Hiền Linh – C4

27. Trịnh Thị Thìn

 • Lớp: C4
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/01/03
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/24
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/ 2017
Trịnh Thị Thìn – C4
28. Nguyễn Thị Duyên

 • Lớp: C4
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/08/19
 • Quê quán : Hà Nội
 • Xí nghiệp tiếp nhận : 
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/24
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/ 2017
        Nguyễn Thị Duyên – C4

29. Phùng Thị Lý

 • Lớp: C4
 • Ngày tháng năm sinh : 1994/04/16
 • Quê quán : Quảng Ninh
 • Xí nghiệp tiếp nhận:
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/25
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2017
Phùng Thị Lý – C4
30. Phạm Đình Định

 • Lớp: C4
 • Ngày tháng năm sinh:  1988/02/28
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : 
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/26
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/017
Phạm Đình Định – C4

31. Trần Thị Trà

 • Lớp : C4
 • Ngày tháng năm sinh: 1998/04/02
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/26
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2017
Trần Thị Trà – C4
32. Đặng Thị Tuyết Trinh

 • Lớp: C4
 • Ngày tháng năm sinh : 1998/0403
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : 
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/26
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2017
Đặng Thị Tuyết Trinh – C4

33. Nguyễn Thị Thương Thương

 • Lớp : C4
 • Ngày tháng năm sinh : 1987/06/12
 • Quê quán : Quảng Ninh
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/26
 • Dự kiến xuất cảnh : tháng 3/2017
Nguyễn Thị Thương Thương – C4
34. Nguyễn Thế Hùng

 • Lớp: C4
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/05/10
 • Quê quán: Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận: 
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học :  2016/10/27
 • Dự kiến xuất cảnh : tháng 3/2017
      Nguyễn Thế Hùng – C4

35. Đào Xuân Thọ

 • Lớp : C6
 • Ngày tháng năm sinh : 1993/10/01
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : UNNO
 • Đơn hàng : Mộc xây dựng
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/09/30
 • Ngày nhập học : 2016/11/07
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/ 2017
Đào Xuân Thọ – C6
36. Lê Văn Tài

 • Lớp : C6
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/11/04
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận: 
 • Đơn hàng : Trồng cột điện
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2017/10/27
 • Ngày nhập học : 2017/11/07
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 5/2017
Lê Văn Tài – C6

37. Hoàng Văn Tính

 • Lớp : C6
 • Ngày tháng năm sinh: 1982/08/02
 • Quê quán : Thái Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Trồng cột điện
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2017/10/27
 • Ngày nhập học : 2017/11/07
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 5/2017
Hoàng Văn Tính – C6
38. Dương Trí Vũ

 • Lớp : C7
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/12/06
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : FIRUCHI
 • Đơn hàng : Xây dựng
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2016/11/28
 • Ngày nhập học : 2016/12/05
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2017
Dương Trí Vũ – C7

39. Nguyễn Văn Hiền

 • Lớp: C7
 • Ngày tháng năm sinh : 1987/11/10
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : FIRUCHI
 • Đơn hàng : Xây dựng
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/11/28
 • Ngày nhập học : 2016/12/05
 •  Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2017
Nguyễn Văn Hiền – C7
40. Đỗ Trọng Văn

 • Lớp: C7
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/11/22
 • Quê quán : Hưng Yên
 • Xí nghiệp tiếp nhận : IGAWA
 • Đơn hàng : Nông nghiệp
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2017/02/15
 • Ngày nhập học : 2017/12/06
 • Dự kiến xuất cảnh :  Tháng 3/2017

 

 

41. Nguyễn Thị Mỹ Hương

 • Lớp : C7
 • Ngày tháng năm sinh : 1993/11/01
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận: DAIKOU HOUSEI
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/12/16
 • Ngày nhập học : 2016/12/27
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 05/2017
Nguyễn Thị Mỹ Hương – C7
42. Trần Thị Hương

 • Lớp : C7
 • Ngày tháng năm sinh : 1983/03/20
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : DAIKOU HOUSEI
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2016/12/16
 • Ngày nhập học : 2016/12/27
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 05/2017
            Trần Thị Hương – C7

                    

 

43. Nguyễn Thị Phượng

 • Lớp : C7
 • Ngày tháng năm sinh : 1992/01/10
 • Quê quán : Bắc Giang
 • Xí nghiệp tiếp nhận : DAIKOU HOUSEI
 • Đơn hàng: May
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/12/16
 • Ngày nhập học : 2016/12/27
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 05/2017

 

Nguyễn Thị Phượng – C7
44.  Hoàng Thị Bình

 • Lớp : C7
 • Ngày tháng năm sinh : 1986/08/10
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : DAIKOU HOUSEI
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2016/12/16
 • Ngày nhập học : 2016/12/27
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 05/2017

 

       

Hoàng Thị Bình – C7

        

45. Phạm Thị Vân Anh

 • Lớp: C7
 • Ngày tháng năm sinh : 1986/11/23
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : DAIKOU HOUSEI
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/12/16
 • Ngày nhập học : 2016/12/27
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 05/2017
Phạm Thị Vân Anh – C7
46. Dương Thị Thùy

 • Lớp : C7
 • Ngày tháng năm sinh : 1991/11/01
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : DAIKOU HOUSEI
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/12/16
 • Ngày nhập học : 2016/12/27
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 05/2017
         Dương Thị Thùy – C7

47. Trần Thị Ninh Bình

 • Lớp : C7
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/07/26
 • Quê quán : Nam Định
 • Xí nghiệp tiếp nhận : YANO SHOKUHIN
 • Đơn hàng : Chế biến thực phẩm
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/12/16
 • Ngày nhập học : 2016/12/27
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 05/2017
Trần Thị Ninh Bình – C7
48. Võ Tá  Nam

 • Lớp : C7
 • Ngày tháng năm sinh : 1992/09/23
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KAWA NOGUMI
 • Đơn hàng : Xây dựng
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/18
 • Ngày nhập học : 2017/01/04
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
             Võ Tá Nam – C7

49. Hồ Văn Hiếu

 • Lớp : C7
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/03/22
 • Quê quán : Thái Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SAITO TAKAO
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2016/02/02
 • Ngày nhập học :2016/02/16
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4/2016
Hồ Văn Hiếu – C7

50. Phạm Thanh Hoàng

 • Lớp : C9
 • Ngày tháng năm sinh : 1992/05/05
 • Quê quán : Nam Định
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ARIGA
 • Đơn hàng : Cốt thép
 • Nơi làm việc : TOKYO
 • Ngày trúng tuyển : 2017/01/10
 • Ngày nhập học : 2017/01/21
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 06 / 2016

51. Bùi Văn Thái

 • Lớp : C9
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/01/23
 • Quê quán : Hưng Yên
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ARIGA
 • Đơn hàng : Cốt thép
 • Nơi làm việc : TOKYO
 • Ngày trúng tuyển : 2017/01/10
 • Ngày nhập học : 2017/02/06
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 06 / 2017
Bùi Văn Thái – C8
52. Nguyễn Văn Sáng

 • Lớp : C9
 • Ngày tháng năm sinh : 1988/08/16
 • Quê quán : Hải Phòng
 • Xí nghiệp tiếp nhận :ARIGA
 • Đơn hàng : Cốt thép
 • Nơi làm việc : TOKYO
 • Ngày trúng tuyển : 2017/01/10
 • Ngày nhập học : 2017/02/06
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 06 / 2017
     Nguyễn Văn Sáng – C8

53. Trần Trọng Hoàng

 • Lớp : C9
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/01/08
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : INTERIA OGAWA
 • Đơn hàng : Xây dựng
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2017/01/13
 • Ngày nhập học : 2017/01/18
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 06 / 2017
Trần Trọng Hoàng – C8
54. Nguyễn Văn Chương

 • Lớp: C9
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/03/25
 • Quê quán : Quảng Trị
 • Xí nghiệp tiếp nhận : INTERIA OGAWA
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2017/01/13
 • Ngày nhập học : 2017/02/06
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 06/ 2017
   Nguyễn Văn Chương – C8

55. Nguyễn Hữu Minh

 • Lớp : C9
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/08/21
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : YAMAMOTO
 • Đơn hàng : Xây dựng
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2017/01/21
 • Ngày nhập học : 2017/02/06
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 05/ 2017
Nguyễn Hữu Minh – C8
56. Phạm Đình Huỳnh

 • Lớp : C9
 • Ngày tháng năm sinh : 1985/07/25
 • Quê quán : TP Hồ Chí Minh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : YAMAMOTO
 • Đơn hàng : Xây dựng
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2017/01/21
 • Ngày nhập học : 2017/02/06
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 05/ 2017
     Phạm Đình Huỳnh – C8

57. Bùi Văn Thảo

 • Lớp : C9
 • Ngày tháng năm sinh : 1995/10/25
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KODAMA TEKUNO
 • Đơn hàng : Mộc gia dụng
 • Nơi làm việc : HIROSHIMA
 • Ngày trúng tuyển :2017/02/13
 • Ngày nhập học :2017/02/28
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 07/2017
Bùi Văn Thảo – C8
58. Thái Đăng Tài

 • Lớp :  C9
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/01/06
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : BIHOKU
 • Đơn hàng : Dập phay kim loại
 • Nơi làm việc : HIROSHIMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/02/13
 • Ngày nhập học : 2017/02/21
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 07/2017
Thái Đăng Tài – C9

59.  Vương Sỹ Cường

 • Lớp : C9
 • Ngày tháng năm sinh : 1994/04/05
 • Quê quán : Hà Nội
 • Xí nghiệp tiếp nhận :  BIHOKU
 • Đơn hàng : Dập phay kim loại
 • Nơi làm việc : HIROSHIMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/02/13
 • Ngày nhập học : 2017/02/21
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 07/2017
Vương Sỹ Cường – C9
60. Phí Văn Thiện

 • Lớp : C9
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/09/29
 • Quê quán : Thái Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận :  KODAMA TEKUNO
 • Đơn hàng : Mộc gia dụng
 • Nơi làm việc : HIROSHIMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/02/13
 • Ngày nhập học : 2017/02/20
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 07/ 2017
Phí Văn Thiện – C9

61. Nguyễn Thị Phượng

 • Lớp : C9
 • Ngày tháng năm sinh : 1998/05/12
 • Quê quán : Hải Phòng
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KINUYA
 • Đơn hàng : Chế biến thực phẩm
 • Nơi làm việc : SHIMANE
 • Ngày trúng tuyển : 2017/02/13
 • Ngày nhập học : 2017/02/23
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 07/ 2017
Nguyễn Thị Phượng – C9
62. Đặng Thị Ngân

 • Lớp : C9
 • Ngày tháng năm sinh : 1994/04/27
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KINUYA
 • Đơn hàng : Chế biến thực phẩm
 • Nơi làm việc : SHIMANE
 • Ngày trúng tuyển : 2017/02/13
 • Ngày nhập học : 2017/02/23
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 07/ 2017
             Đặng Thị Ngân – C9

63. Lê Thị Hằng

 • Lớp : C9
 • Ngày tháng năm sinh :1996/08/20
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KINUYA
 • Đơn hàng : Chế biến thực phẩm
 • Nơi làm việc : SHIMANE
 • Ngày trúng tuyển : 2017/02/13
 • Ngày nhập học : 2017/02/23
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 07/ 2017
Lê Thị Hằng – C9
64. Hoàng Thị Hồng Nhung

 • Lớp : C9
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/11/01
 • Quê quán : Nam Định
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KINUYA
 • Đơn hàng : Chế biến thực phẩm
 • Nơi làm việc : SHIMANE
 • Ngày trúng tuyển : 2017/02/13
 • Ngày nhập học : 2017/02/21
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 07/ 2017
     Hoàng Thị Hồng Nhung- C9

65. Võ Văn Linh

 • Lớp : C9
 • Ngày tháng năm sinh : 1986/03/12
 • Quê quán : Phú Yên
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SHOUGI
 • Đơn hàng : Sơn xây dựng
 • Nơi làm việc:  SHIMANE
 • Ngày trúng tuyển : 2017/02/17
 • Ngày nhập học : 2017/02/27
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 07/ 2017
Võ Văn Linh – C9
66. Nguyễn Hoài Nam

 • Lớp: C9
 • Ngày tháng năm sinh : 1984/12/01
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SHOUGI
 • Đơn hàng : Sơn xây dựng
 • Nơi làm việc : SHIMANE
 • Ngày trúng tuyển : 2017/02/17
 • Ngày nhập học : 2017/02/27
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 07/ 2017
        Nguyễn Văn Nam _ C9

67. Bùi Đức Anh

 • Lớp : C9
 • Ngày tháng năm sinh : 1987/12/20
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : EISHIN
 • Đơn hàng : Trồng cột điện
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2017/02/28
 • Ngày nhập học : 2017/03/02
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 05/ 2017
68. Mai Tân Đức

 • Lớp : C10
 • Ngày tháng năm sinh : 1995/01/06
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : NOGUCHI
 • Đơn hàng : Cốt thép
 • Nơi làm việc : SAITAMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/02/22
 • Ngày nhập học : 2017/03/02
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 8/2017
         Mai Tân Đức – D1

69. Vũ Ngọc Thanh

 • Lớp : C10
 • Ngày tháng năm sinh : 1988 /07/11
 • Quê quán : Yên Bái
 • Xí nghiệp tiếp nhận : OGIHARA
 • Đơn hàng : Cốt thép
 • Nơi làm việc : SAITAMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/02/22
 • Ngày nhập học : 2017/03/01
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 8/2017
Vũ Ngọc Thanh – D1
70. Lê Cao Tây

 • Lớp : C10
 • Ngày tháng năm sinh : 1987/07/27
 • Quê quán : Hà Nội
 • Xí nghiệp tiếp nhận : OGIHARA
 • Đơn hàng : Cốt thép
 • Nơi làm việc : SAITAMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/02/22
 • Ngày nhập học : 2017/03/01
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 8/2017
Lê Cao Tây – D1

71. Trần Xuân Vĩ

 • Lớp : C10
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/04/20
 • Quê quán : Thái Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KAIHATSU
 • Đơn hàng : Xây dựng
 • Nơi làm việc : TOKYO
 • Ngày trúng tuyển : 2017/02/25
 • Ngày nhập học : 2017/03/06
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 8/2017
Trần Xuân Vĩ – D1
72. Lê Đức Huy

 • Lớp : C10
 • Ngày tháng năm sinh : 1994/06/07
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KAIHATSU
 • Đơn hàng : Xây dựng
 • Nơi làm việc : TOKYO
 • Ngày trúng tuyển : 2017/02/25
 • Ngày nhập học : 2017/03/06
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 8/2017
Lê Đức Huy – D1

73. Hồ Văn Luật

 • Lớp : C10
 • Ngày tháng năm sinh : 1988/11/16
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : HIDAKA
 • Đơn hàng : HÀN
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2017/03/02
 • Ngày nhập học : 2017/03/13
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 8/2017
Hồ Văn Luật – D1
74. Nguyễn Thị Thỏa

 • Lớp : C10
 • Ngày tháng năm sinh : 1993/02/12
 • Quê quán : Quảng Trị
 • Xí nghiệp tiếp nhận : YOSHIDA
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2017/03/06
 • Ngày nhập học : 2017/03/15
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 7/2017
       Nguyễn Thị Thỏa – D1

75. Hà Công Nam

 • Lớp : C10
 • Ngày tháng năm sinh : 1993/05/19
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : OKG
 • Đơn hàng : Xây dựng
 • Nơi làm việc : FUKUOKA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/19
 • Ngày nhập học : 2017/05/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
Hà Công Nam – D1
76. Lưu Văn Minh

 • Lớp : C10
 • Ngày tháng năm sinh : 1998/10/19
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : YOKOTA HAGANEGYO
 • Đơn hàng : Hàn
 • Nơi làm việc : KAGAWA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/25
 • Ngày nhập học : 2017/05/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017
Lưu Văn Minh – D1

77.  Trịnh Sỹ Toàn

 •  Lớp : C10
 • Ngày tháng năm sinh :
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Chế biến thực phẩm
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :
 • Ngày nhập học :
 • Dự kiến xuất cảnh :
Trịnh Sỹ Toàn – D1
78. Hoàng Văn Sáng

 • Lớp : D1
 • Ngày tháng năm sinh : 1993/10/01
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SANKI
 • Đơn hàng : Giàn giáo
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2017/03/17
 • Ngày nhập học : 2017/03/27
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 8/2017
Hoàng Văn Sáng – D1

79. Trần Đình Hồng

 • Lớp : D1
 • Ngày tháng năm sinh : 1986/08/18
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SANKI
 • Đơn hàng : Giàn giáo
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2017/03/17
 • Ngày nhập học : 2017/03/27
 •  Dự kiến xuất cảnh : Tháng 8/2017
Trần Đình Hồng – D1
80. Phạm Văn Tuấn

 • Lớp : D1
 • Ngày tháng năm sinh : 1987/11/17
 • Quê quán : Quảng Trị
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SANKI
 • Đơn hàng : Giàn giáo
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2017/03/17
 • Ngày nhập học : 2017/03/27
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 8/2017
81. Nguyễn Văn Công

 • Lớp : D1
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/01/07
 • Quê quán : Nam Định
 • Xí nghiệp tiếp nhận : MAEDA
 • Đơn hàng : Xây dựng
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2017/03/19
 • Ngày nhập học : 2017/03/27
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 8/2017
Nguyễn Văn Công – D1

                    

 

 

82. Trần Văn Thái

 • Lớp : D1
 • Ngày tháng năm sinh : 1987/06/02
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : MAEDA
 • Đơn hàng : Xây dựng
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2017/03/19
 • Ngày nhập học : 2017/03/27
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 8/2017
Trần Văn Thái – D1
83. Bùi Văn Quyền

 • Lớp:  D1
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/06/10
 • Quê quán:  Bắc Giang
 • Xí nghiệp tiếp nhận : MAEDA
 • Đơn hàng : Xây dựng
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2017/03/19
 • Ngày nhập học : 2017/03/27
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 8/2017
           

Bùi Văn Quyền – D1

  

84. Phạm Thị My

 • Lớp :  D1
 • Ngày tháng năm sinh : 1988/03/20
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận: YAMADA KOUGEI
 • Đơn hàng: Làm thùng Catton
 • Nơi làm việc : KAGAWA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/03/20
 • Ngày nhập học : 2017/03/28
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 6/2017
Phạm Thị My – D1
85. Trương Thị Hồng

 • Lớp : D1
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/06/04
 • Quê quán : Ba Đồn
 • Xí nghiệp tiếp nhận : YAMADA KOUGEI
 • Đơn hàng : Làm thùng Catton
 • Nơi làm việc : KAGAWA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/03/20
 • Ngày nhập học : 2017/03/28
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 6/2017
Trương Thị Hồng – D1

86. Nguyễn Thị Hồng Yến

 • Lớp : D1
 • Ngày tháng năm sinh : 1985/10/14
 • Quê quán : Hà Nội
 • Xí nghiệp tiếp nhận : YAMADA KOUGEI
 • Đơn hàng : Làm thùng Catton
 • Nơi làm việc : KAGAWA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/03/20
 • Ngày nhập học : 2017/03/27
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 06/2017
Nguyễn Thị Hồng Yến – D1
87. Lê Viết Quyết

 • Lớp : D1
 • Ngày tháng năm sinh : 1991/10/08
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : HIDAKA
 • Đơn hàng : Hàn
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2017/03/03
 • Ngày nhập học : 2017/03/13
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 08/2017
        Lê Viết Quyết – D1

88. Nguyễn Thị Huệ

 • Lớp : D3
 • Ngày tháng năm sinh : 1984/03/24
 • Quê quán : Hà Nội
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ABANNAWACHI
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : FUKUYMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/01/20
 • Ngày nhập học : 2017/04/17
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 9 / 2017
Nguyễn Thị Huệ – D3
89. Đỗ Thị Sen

 • Lớp : D3
 • Ngày tháng năm sinh : 1987/03/07
 • Quê quán : Quảng Nam
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ABANNAWACHI
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : FUKUYMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/01/20
 • Ngày nhập học : 2017/04/17
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 9 / 2017
                       Đỗ Thị Sen – D3

90. Lê Thị Hồng Thái

 • Lớp : D3
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/07/10
 • Quê quán : Quảng Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ABANNAWACHI
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : FUKUYMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/01/20
 • Ngày nhập học : 2017/04/17
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 9 / 2017
Lê Thị Hồng Thái – D3
91. Lương Thị Liễu

 • Lớp : D3
 • Ngày tháng năm sinh : 1984/02/10
 • Quê quán : Hưng Yên
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ABANNAWACHI
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : FUKUYMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/01/20
 • Ngày nhập học : 2017/04/17
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 9 / 2017
Lương Thị Liễu – D3

92. Hoàng Thị Cúc

 • Lớp : D3
 • Ngày tháng năm sinh : 1991/03/11
 • Quê quán : Hưng Yên
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ABANNAWACHI
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : FUKUYMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/01/20
 • Ngày nhập học : 2017/04/17
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 9/2017
Hoàng Thị Cúc – D3
93. Đinh Thị Mong

 • Lớp : D3
 • Ngày tháng năm sinh : 1985/07/09
 • Quê quán : Hưng Yên
 • Xí nghiệp tiếp nhận :  ABANNAWACHI
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : FUKUYMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/01/20
 • Ngày nhập học : 2017/04/17
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 9 / 2017
                 Đinh Thị Mong – D3

94. Dương Thị Huyền

 • Lớp : D3
 • Ngày tháng năm sinh : 1988/08/20
 • Quê quán : Nam Định
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ABANNAWACHI
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : FUKUYMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/01/20
 • Ngày nhập học : 2017/04/17
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 9/2017
Dương Thị Huyền – D3
95. Bùi Thị Hảo

 • Lớp : D3
 • Ngày tháng năm sinh : 1985/11/01
 • Quê quán : Bắc Ninh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ABANNAWACHI
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : FUKUYMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/01/20
 • Ngày nhập học : 2017/04/17
 • Dự kiến xuất cảnh tháng 9/2017
               Bùi Thị Hảo – D3

96. Trần Thị Hà

 • Lớp : D3
 • Ngày tháng năm sinh : 1987/08/17
 • Quê quán : Quảng Ninh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ABANNAWACHI
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : FUKUYMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/01/20
 • Ngày nhập học : 2017/04/17
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 9/2017
Trần Thị Hà – D3
97. Trần Thị Bẩy

 • Lớp : D3
 • Ngày tháng năm sinh : 1985/01/06
 • Quê quán : Bắc Ninh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ABANNAWACHI
 • Đơn hàng: May
 • Nơi làm việc : FUKUYMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/01/20
 • Ngày nhập học : 2017/04/17
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 9/2017
  Trần Thị Bẩy – D3

98. Hoàng Thị Linh

 • Lớp: D3
 • Ngày tháng năm sinh : 1991/01/14
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ABANNAWACHI
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : FUKUYMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/01/20
 • Ngày nhập học : 2017/04/17
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 9/2017
Hoàng Thị Linh – D3
99. Nguyễn Thị Thảo

 • Lớp: D3
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/12/09
 • Quê quán : Quảng Trị
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ABANNAWACHI
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : FUKUYMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/01/20
 • Ngày nhập học : 2017/04/17
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 9 /2017
Nguyễn Thị Thảo – D3

100. Phan Thúy Minh

 • Lớp : D3
 • Ngày tháng năm sinh : 1982/07/28
 • Quê quán : Hà Nội
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ABANNAWACHI
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : FUKUYMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/01/20
 • Ngày nhập học : 2017/04/17
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 9/2017
Phan Thúy Minh – D3
101. Nguyễn Thị Huệ

 • Lớp: D3
 • Ngày tháng năm sinh : 1980/04/10
 • Quê quán : Thái Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ABANNAWACHI
 • Nơi làm việc : FUKUYMA
 • Đơn hàng : May
 • Ngày trúng tuyển : 2017/01/20
 • Ngày nhập học : 2017/04/17
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 9/2017
               Nguyễn Thị Huệ – D3

102. Trương Thị Bẩy

 • Lớp: D3
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/08/17
 • Quê quán : Bắc Giang
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ABANNAWACHI
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : FUKUYMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/01/20
 • Ngày nhập học : 2017/04/17
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 9/2017
Trương Thị Bẩy – D3
103. Đặng Duy Ngọc

 • Lớp : D2
 • Ngày tháng năm sinh : 1995/03/16
 • Quê quán : Hà Nội
 • Xí nghiệp tiếp nhận: KOMATSU
 • Đơn hàng : Giàn giáo
 • Nơi làm việc : KUMAMOTO
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/05
 • Ngày nhập học : 2017/05/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/ 2017
         Đặng Duy Ngọc – D2

104. Võ Hồng Hiếu

 • Lớp : D2
 • Ngày tháng năm sinh : 1992/07/15
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KOMATSU
 • Đơn hàng : Giàn giáo
 • Nơi làm việc : KUMAMOTO
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/05
 • Ngày nhập học : 2017/04/20
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/ 2017
Võ Hồng Hiếu – D2
105. Nguyễn Đức Đoàn

 • Lớp : D2
 • Ngày tháng năm sinh : 1983/10/01
 • Quê quán : Quảng Ninh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KOMATSU
 • Đơn hàng : Giàn giáo
 • Nơi làm việc : KUMAMOTO
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/05
 • Ngày nhập học : 2017/04/12
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
        Nguyễn Đức Đoàn – D2

106.  Hoàng Nhân Mạnh

 • Lớp: D2
 • Ngày tháng năm sinh : 1985/09/22
 • Quê quán : Bắc Ninh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KOMATSU
 • Đơn hàng : Giàn giáo
 • Nơi làm việc : KUMAMOTO
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/05
 • Ngày nhập học : 2017/04/19
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/ 2017
Hoàng Nhân Mạnh – D2
107. Phạm Văn Ngân

 • Lớp: D2
 • Ngày tháng năm sinh : 1986/09/29
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KOMATSU
 • Đơn hàng : Giàn giáo
 • Nơi làm việc : KUMAMOTO
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/05
 • Ngày nhập học : 2017/04/12
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/ 2017
         Phạm Văn Ngân – D2

108. Nguyễn Mạnh Tuyên

 • Lớp: D2
 • Ngày tháng năm sinh : 1984/04/10
 • Quê quán : Bắc Ninh
 • Xí nghiệp tiếp nhận: KOMATSU
 • Đơn hàng : Giàn giáo
 • Nơi làm việc : KUMAMOTO
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/05
 • Ngày nhập học : 2017/04/14
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
Nguyễn Mạnh Tuyên – D2
109. Nguyễn Thành Minh

 • Lớp: D2
 • Ngày tháng năm sinh:  1991/11/03
 • Quê quán : Thái Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : HIKIJI
 • Đơn hàng : Giàn giáo
 • Nơi làm việc :  OKAYAMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/08
 • Ngày nhập học : 2017/04/17
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
Nguyễn Thành Minh – D2

110. Nguyễn Văn Trường

 • Lớp : D2
 • Ngày tháng năm sinh: 1995/10/10
 • Quê quán : Phú Thọ
 • Xí nghiệp tiếp nhận : HIKIJI
 • Đơn hàng : Giàn giáo
 • Nơi làm việc : OKAYAMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/08
 • Ngày nhập học : 2017/04/17
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
Nguyễn Văn Trường – D2
111. Nguyễn Duy Tuấn

 • Lớp: D2
 • Ngày tháng năm sinh : 1991/05/01
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : MINAMI
 • Đơn hàng : Giàn giáo
 • Nơi làm việc : OKAYAMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/08
 • Ngày nhập học : 2017/04/17
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
Nguyễn Duy Tuấn – D2

112. Nguyễn Ngọc Lân

 • Lớp : D2
 • Ngày tháng năm sinh : 1992/08/14
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : MINAMI
 • Đơn hàng : Giàn giáo
 • Nơi làm việc : OKAYAMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/08
 • Ngày nhập học : 2017/04/17
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
Nguyễn Ngọc Lân – D2
113. Nguyễn Văn Đông

 • Lớp: D2
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/09/17
 • Quê quán: Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận: MINAMI
 • Đơn hàng : Giàn giáo
 • Nơi làm việc : OKAYAMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/08
 • Ngày nhập học : 2017/04/17
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
         Nguyễn Văn Đông – D2

117. Hồ Văn Út

 • Lớp : D2
 • Ngày tháng năm sinh : 1984/04/01
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : BIKEN
 • Đơn hàng : Hàn
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/15
 • Ngày nhập học : 2017/04/24
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/ 2017
Hồ Văn Út – D2
118. Võ Văn Dào

 • Lớp : D2
 • Ngày tháng năm sinh : 1987/05/01
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận:  BIKEN
 • Đơn hàng : Hàn
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/15
 • Ngày nhập học : 2017/04/24
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
Võ Văn Dào – D2

119. Lê Văn Hải

 • Lớp : D2
 • Ngày tháng năm sinh: 1992/08/09
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : BURAITO
 • Đơn hàng : Sơn chống thấm
 • Nơi làm việc : TOKYO
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/14
 • Ngày nhập học : 2017/04/20
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
Lê Văn Hải – D2
120. Nguyễn Huy Trường

 • Lớp : D2
 • Ngày tháng năm sinh : 1995/08/19
 • Quê quán : Bắc Ninh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : BURAITO
 • Đơn hàng : Sơn chống thấm
 • Nơi làm việc : TOKYO
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/14
 • Ngày nhập học : 2017/04/24
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
121. Trần Xuân Hợp

 • Lớp : D2
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/11/23
 • Quê quán : Hà Nam
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KAWANOGUMI
 • Đơn hàng : Giàn giáo
 • Nơi làm việc : KANAGAWA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/18
 • Ngày nhập học : 2017/104/26
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
Trần Xuân Hợp – D2
122. Phạm Xuân Tâm

 • Lớp : D2
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/09/15
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KABUSHIKIKAISHA
 • Đơn hàng : Cốt pha
 • Nơi làm việc : KAGAWA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/26
 • Ngày nhập học : 2017/05/05
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 7/2017
             Phạm Xuân Tâm – D2

                    

 

 

123. Nguyễn Quang Huy

 • Lớp : D4
 • Ngày tháng năm sinh : 1986/06/02
 • Quê quán : Hà Nội
 • Xí nghiệp tiếp nhận : AOKI
 • Đơn hàng :  Đóng gói
 • Nơi làm việc :  GUNMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/21
 • Ngày nhập học : 2017/05/04
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 11/2017
Nguyễn Quang Huy – D4
124. Phạm Văn Huynh

 • Lớp:  D4
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/12/22
 • Quê quán:  Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : AOKI
 • Đơn hàng : Đóng gói
 • Nơi làm việc : GUNMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/21
 • Ngày nhập học : 2017/05/03
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 11/2017
              

Phạm Văn Huynh – D4

125. Bùi Xuân Hoàn

 • Lớp :  D4
 • Ngày tháng năm sinh : 1987/10/10
 • Quê quán : Hà Nội
 • Xí nghiệp tiếp nhận: AOKI
 • Đơn hàng: Đóng gói
 • Nơi làm việc : GUNMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/21
 • Ngày nhập học : 2017/05/08
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 11/2017
Bùi Xuân Hoàn – D4
126. Dương Văn Chuyền

 • Lớp : D4
 • Ngày tháng năm sinh : 1987/05/04
 • Quê quán : Bắc Giang
 • Xí nghiệp tiếp nhận : AOKI
 • Đơn hàng : Đóng gói
 • Nơi làm việc : GUNMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/21
 • Ngày nhập học : 2017/05/08
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017
        Dương Văn Chuyền – D4

127. Phí Văn Tân

 • Lớp : D4
 • Ngày tháng năm sinh : 1988/06/21
 • Quê quán : Bắc Giang
 • Xí nghiệp tiếp nhận : AOKI
 • Đơn hàng : Đóng gói
 • Nơi làm việc : GUNMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/21
 • Ngày nhập học : 2017/05/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017
Phí Văn Tân – D4
128. Phạm Thanh Tú

 • Lớp : D4
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/07/17
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : AOKI
 • Đơn hàng : Đóng gói
 • Nơi làm việc : GUNMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/21
 • Ngày nhập học : 2017/05/03
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 11/2017
         Phạm Thanh Tú – D4

129. Dương Thanh Tùng

 • Lớp : D4
 • Ngày tháng năm sinh : 1988/11/09
 • Quê quán : Hải Phòng
 • Xí nghiệp tiếp nhận : AOKI
 • Đơn hàng : Đóng gói
 • Nơi làm việc : GUNMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/21
 • Ngày nhập học : 2017/05/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11 / 2017
Dương Thanh Tùng – D4
130. Phạm Hữu Sơn

 • Lớp : D4
 • Ngày tháng năm sinh : 1988/10/26
 • Quê quán : Ninh Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : AOKI
 • Đơn hàng : Đóng gói
 • Nơi làm việc : GUNMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/21
 • Ngày nhập học : 2017/05/04
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11 / 2017
            Phạm Hữu Sơn – D4

131. Hà Quang Duy

 • Lớp : D4
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/07/14
 • Quê quán : Hải Phòng
 • Xí nghiệp tiếp nhận : AOKI
 • Đơn hàng : Đóng gói
 • Nơi làm việc : GUNMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/21
 • Ngày nhập học : 2017/05/04
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/ 2017
Hà Quang Duy – D4
132. Doãn Văn Dùng

 • Lớp : D4
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/07/13
 • Quê quán : Thái Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : AOKI
 • Đơn hàng : Đóng gói
 • Nơi làm việc : GUNMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/21
 • Ngày nhập học : 2017/05/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11 / 2017
          Doãn Văn Dũng – D4

133. Hoàng Văn Ninh

 • Lớp : D4
 • Ngày tháng năm sinh : 1993/01/15
 • Quê quán : Hà Nội
 • Xí nghiệp tiếp nhận : AOKI
 • Đơn hàng : Đóng gói
 • Nơi làm việc : GUNMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/21
 • Ngày nhập học : 2017/05/05
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017
Hoàng Văn Ninh – D4
134. Trần Văn Khôi

 • Lớp : D4
 • Ngày tháng năm sinh : 1987/12/08
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : AOKI
 • Đơn hàng : Đóng gói
 • Nơi làm việc : GUNMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/21
 • Ngày nhập học : 2017/05/04
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11 / 2017
        Trần Văn Khôi – D4

135. Đinh Quang Thế

 • Lớp : D4
 • Ngày tháng năm sinh : 1993/10/10
 • Quê quán : Quảng Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : AOKI
 • Đơn hàng : Đóng gói
 • Nơi làm việc : GUNMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/21
 • Ngày nhập học : 2017/05/03
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 11/2017
Đinh Quang Thế – D4
136. Trần Trung Kiên

 • Lớp : D4
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/04/27
 • Quê quán : Hà Nội
 • Xí nghiệp tiếp nhận : AOKI
 • Đơn hàng : Đóng gói
 • Nơi làm việc : GUNMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/21
 • Ngày nhập học : 2017/05/04
 • Dự kiến xuất cảnh:  Tháng 11/2017
          Trần Trung Kiên – D4

137. Trần Văn Thành

 • Lớp : D4
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/05/05
 • Quê quán : Thái Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : AOKI
 • Đơn hàng : Đóng gói
 • Nơi làm việc : GUNMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/21
 • Ngày nhập học : 2017/05/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017
Trần Văn Thành – D4
138. Mai Ngọc Huyến

 • Lớp : D4
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/08/30
 • Quê quán : Thái Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : AOKI
 • Đơn hàng: Đóng gói
 • Nơi làm việc : GUNMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/21
 • Ngày nhập học : 2017/05/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017
           Mai Ngọc Huyến – D4

139. Nguyễn Văn Nam

 • Lớp: D5
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/02/24
 • Quê quán : Quảng Ninh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : OKG
 • Đơn hàng : Xây dựng
 • Nơi làm việc : FUKUOKA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/19
 • Ngày nhập học : 2017/05/08
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
Nguyễn Văn Nam – D5
140. Trần Đình Thành

 • Lớp: D5
 • Ngày tháng năm sinh : 1995/09/14
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : OKG
 • Đơn hàng : Xây dựng
 • Nơi làm việc : FUKUOKA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/19
 • Ngày nhập học : 2017/05/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10 /2017
Trần Đình Thành – D5

141. Hà Đức Dũng

 • Lớp : D5
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/09/20
 • Quê quán : Huế
 • Xí nghiệp tiếp nhận : OKG
 • Đơn hàng : Xây dựng
 • Nơi làm việc : FUKUOKA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/19
 • Ngày nhập học : 2017/05/05
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
Hà Đức Dũng – D5
142. Nguyễn Quang Phúc

 • Lớp: D5
 • Ngày tháng năm sinh : 1995/07/10
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : YOKOTA HAGANEGYO
 • Nơi làm việc : KAGAWA
 • Đơn hàng : Hàn
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/25
 • Ngày nhập học : 2017/05/08
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017
      Nguyễn Quang Phúc – D5

143. Phan Đức Minh

 • Lớp: D5
 • Ngày tháng năm sinh : 1987/02/28
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : YAMAMOTO KENSETSU
 • Đơn hàng : Cốt pha
 • Nơi làm việc : KAGAWA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/26
 • Ngày nhập học : 2017/05/08
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 7/2017
Phan Đức Minh – D5
144. Lê Đình Lộc

 • Lớp : D5
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/01/27
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận: YASUKEN KOGYO
 • Đơn hàng : Giàn giáo
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/25
 • Ngày nhập học : 2017/05/08
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/ 2017
        Lê Đình Lộc – D5

145. Đặng Bá Công

 • Lớp : D5
 • Ngày tháng năm sinh : 1986/01/25
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : YASUKEN KOGYO
 • Đơn hàng : Giàn giáo
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/25
 • Ngày nhập học : 2017/05/08
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
Đặng Bá Công – D5
146. Nguyễn Đình Hùng

 • Lớp : D4
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/08/11
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : YASUKEN KOGYO
 • Đơn hàng : Giàn giáo
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/25
 • Ngày nhập học : 2017/05/08
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
   Nguyễn Đình Hùng – D5

147. Nguyễn Thị Lý

 • Lớp: D5
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/06/13
 • Quê quán : Bắc Ninh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : NICHIE
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : HIROSHIMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/30
 • Ngày nhập học : 2017/05/08
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/ 2017
Nguyễn Thị Lý – D5
148. Nguyễn Thị Lý

 • Lớp: D5
 • Ngày tháng năm sinh : 1987/09/11
 • Quê quán : Hà Nội
 • Xí nghiệp tiếp nhận : NICHIE
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : HIROSHIMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/30
 • Ngày nhập học : 2017/05/08
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/ 2017
       Nguyễn Thị Lý – D5

149. Nguyễn Thị Nương

 • Lớp: D5
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/09/28
 • Quê quán : Hưng Yên
 • Xí nghiệp tiếp nhận: NICHIE
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : HIROSHIMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/30
 • Ngày nhập học : 2017/05/08
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017
Nguyễn Thị Nương – D5
150. Phạm Thị Bích Ngọc

 • Lớp: D5
 • Ngày tháng năm sinh:  1997/11/25
 • Quê quán : Bắc Giang
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KURAUE
 • Đơn hàng : Gia công nhựa
 • Nơi làm việc : HIROSHIMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/30
 • Ngày nhập học : 2017/05/08
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/017
Phạm Thị Bích Ngọc – D5

151. Nguyễn Thị Như

 • Lớp : D5
 • Ngày tháng năm sinh: 1997/11/27
 • Quê quán : Bắc Giang
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KURAUE
 • Đơn hàng : Gia công nhựa
 • Nơi làm việc : HIROSHIMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/30
 • Ngày nhập học : 2017/05/08
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
Nguyễn Thị Như – D5
152. Trần Thị Huệ

 • Lớp: D5
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/07/07
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KURAUE
 • Đơn hàng : Gia công nhựa
 • Nơi làm việc : HIROSHIMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/30
 • Ngày nhập học : 2017/05/08
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
Trần Thị Huệ – D5

153. Nguyễn Thành Đô

 • Lớp : D5
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/04/30
 • Quê quán : Thái Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : AKIHIRO
 • Đơn hàng : Mộc nội thất
 • Nơi làm việc : KANAGAWA
 • Ngày trúng tuyển : 20176/05/02
 • Ngày nhập học : 201/05/11
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
Nguyễn Thành Đô – D5
154. Nguyễn Văn Mác

 • Lớp: D5
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/01/10
 • Quê quán: Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận: AKIHIRO
 • Đơn hàng : Mộc nội thất
 • Nơi làm việc : KANAGAWA
 • Ngày trúng tuyển : 20176/05/02
 • Ngày nhập học : 201/05/11
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
        Nguyễn Văn Mác – D5

155. Lê Trọng Hoàng

 • Lớp : D5
 • Ngày tháng năm sinh : 1992/11/10
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : AKIHIRO
 • Đơn hàng : Mộc nội thất
 • Nơi làm việc : KANAGAWA
 • Ngày trúng tuyển : 20176/05/02
 • Ngày nhập học : 201/05/11
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/ 2017
Lê Trọng Hoàng _ D5
156. Ngô Đức Sơn

 • Lớp : D5
 • Ngày tháng năm sinh : 1987/07/06
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận: 
 • Đơn hàng : Tiện
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2017/04/26
 • Ngày nhập học : 2017/05/06
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 7/2017
Ngô Đức Sơn – D5

157. Nguyễn Thị Thu Hậu

 • Lớp : D5
 • Ngày tháng năm sinh: 1990/08/27
 • Quê quán : Hưng Yên
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :
 • Ngày nhập học : 2017/05/09
 • Dự kiến xuất cảnh :
Nguyễn Thị Thu Hậu – D5
158. Trần Văn Vũ

 • Lớp : D5
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/09/27
 • Quê quán : Vĩnh Phúc
 • Xí nghiệp tiếp nhận : TAKARA
 • Đơn hàng : Hàn
 • Nơi làm việc : CHIBA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/05/12
 • Ngày nhập học : 2017/05/19
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017
Trần Văn Vũ – D5
159. Đặng Thế Phi

 • Lớp : D5
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/02/10
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : TAKARA
 • Đơn hàng : Hàn
 • Nơi làm việc : CHIBA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/05/12
 • Ngày nhập học : 2017/05/22
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017
         Đặng Thế Phi – D5

                    

 

 

160. Nguyễn Văn Hùng

 • Lớp : D5
 • Ngày tháng năm sinh : 1995/12/25
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : TAKARA
 • Đơn hàng : Hàn
 • Nơi làm việc : CHIBA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/05/12
 • Ngày nhập học : 2017/05/19
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 11/2017
Nguyễn Văn Hùng – D5
161. Phạm Thị Liên

 • Lớp:  D6
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/04/16
 • Quê quán:  Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : MERU
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : FUKUSHIMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/05/21
 • Ngày nhập học : 2017/05/29
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 10/2017
Phạm Thị Liên – D6

       

      

162. Nguyễn Thị Thúy

 • Lớp :  D6
 • Ngày tháng năm sinh : 1986/07/13
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận: MERU
 • Đơn hàng: May
 • Nơi làm việc : FUKUSHIMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/05/21
 • Ngày nhập học : 2017/05/29
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 10/2017
Nguyễn Thị Thúy – D6
163. Phan Thị Thương

 • Lớp : D6
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/12/17
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : MERU
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : FUKUSHIMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/05/21
 • Ngày nhập học : 2017/05/29
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
Phan Thị Thương – D6

164. Phan Thị Thêm

 • Lớp : D6
 • Ngày tháng năm sinh : 1985/04/18
 • Quê quán : Nam Định
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ONEWAY
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : KAGAWA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/05/23
 • Ngày nhập học : 2017/06/01
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
Phan Thị Thêm – D6
165. Phạm Thị Miền

 • Lớp : D6
 • Ngày tháng năm sinh : 1984/02/11
 • Quê quán : Hà Nội
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ONEWAY
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : KAGAWA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/05/23
 • Ngày nhập học : 2017/05/31
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 10/2017
     Phạm Thị Miền – D6

166. Nguyễn Văn Thành

 • Lớp : D6
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/10/20
 • Quê quán : Quảng Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : NOGUCHI
 • Đơn hàng : Cốt thép
 • Nơi làm việc : SAITAMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/05/23
 • Ngày nhập học : 2017/05/26
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/ 2017
Nguyễn Văn Thành – D6
167. Nguyễn Công Đoàn

 • Lớp : D6
 • Ngày tháng năm sinh : 1987/12/3
 • Quê quán : Thái Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : NAKAYAMA
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2017/05/24
 • Ngày nhập học : 2017/05/31
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 07/ 2017
Nguyễn Công Đoàn – D6

168. Trần Văn Hải

 • Lớp : D6
 • Ngày tháng năm sinh : 1995/10/19
 • Quê quán : Ninh Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : MASHIMO
 • Đơn hàng : Chế biến thực phẩm
 • Nơi làm việc : TOKYO
 • Ngày trúng tuyển : 2017/05/25
 • Ngày nhập học : 2017/05/31
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/ 2017
Trần Văn Hải – D6
169. Trịnh Sỹ Toàn

 • Lớp : D6
 • Ngày tháng năm sinh : 1995/01/27
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : MASHIMO
 • Đơn hàng : Chế biến thực phẩm
 • Nơi làm việc : TOKYO
 • Ngày trúng tuyển : 2017/05/25
 • Ngày nhập học : 2017/05/31
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/ 2017
       Trịnh Sỹ Toàn – D1

170. Phạm Thị Huệ

 • Lớp : D6
 • Ngày tháng năm sinh : 1993/07/18
 • Quê quán : Thái Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : YOKUSU
 • Đơn hàng : Chế biến thực phẩm
 • Nơi làm việc : KAGAWA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/05/27
 • Ngày nhập học : 2017/06/05
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
Phạm Thị Huệ – D6
171. Hoàng Thị Nghiêm

 • Lớp : D6
 • Ngày tháng năm sinh : 1994/06/15
 • Quê quán : Bắc Giang
 • Xí nghiệp tiếp nhận : YOKUSU
 • Đơn hàng : Chế biến thực phẩm
 • Nơi làm việc : KAGAWA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/05/27
 • Ngày nhập học : 2017/06/05
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10 / 2017
    Hoàng Thị Nghiêm – D6

172. Nguyễn Đức Hòa

 • Lớp : D6
 • Ngày tháng năm sinh : 1987/03/07
 • Quê quán : Hà Nam
 • Xí nghiệp tiếp nhận : METARUTEKKU
 • Đơn hàng : Hàn
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2017/06/01
 • Ngày nhập học : 2017/06/06
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 10/2017
Nguyễn Đức Hòa – D6

 

173. Mai Tri Thức

 • Lớp : D6
 • Ngày tháng năm sinh : 1985/06/13
 • Quê quán : Nam Định
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KYORITSU
 • Đơn hàng : Đúc Thép
 • Nơi làm việc : KAGAWA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/05/30
 • Ngày nhập học : 2017/06/07
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 9/2017
Mai Tri Thức – D6
174. Nguyễn Hữu Thật

 • Lớp : D6
 • Ngày tháng năm sinh : 1998/05/12
 • Quê quán : Quảng Trị
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ARUMI
 • Đơn hàng : Đúc Nhôm
 • Nơi làm việc : OKAGAMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/06/08
 • Ngày nhập học : 2017/06/13
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 02/2018
           Nguyễn Hữu Thật – D6

                    

 

 

175. Lê Văn Phong

 • Lớp : D6
 • Ngày tháng năm sinh : 1998/11/25
 • Quê quán : Quảng Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ARUMI
 • Đơn hàng : Đúc Nhôm
 • Nơi làm việc : OKAGAMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/06/08
 • Ngày nhập học : 2017/06/15
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 02/2018
Lê Văn Phong – D6
176. Nguyễn Bá Trí

 • Lớp:  D7
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/08/25
 • Quê quán: Đúc Nhôm
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ARUMI
 • Đơn hàng : Đúc Nhôm
 • Nơi làm việc : OKAGAMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/06/08
 • Ngày nhập học : 2017/06/17
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 02/2018
Nguyễn Bá Trí – D7

       

      

177. Trương Văn Danh

 • Lớp :  D7
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/05/17
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận: TANIGUCHI
 • Đơn hàng: Nông nghiệp
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2017/06/05
 • Ngày nhập học : 2017/06/12
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 11/2017
Trương Văn Danh – D7
178. Đoàn Văn Thương

 • Lớp : D7
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/01/01
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : DAINICHI
 • Đơn hàng : Giàn giáo
 • Nơi làm việc : KANAGAWA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/06/08
 • Ngày nhập học : 2017/06/19
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017
     Đoàn Văn Thương – D7

179. Hoàng Ngọc Quân

 • Lớp : D7
 • Ngày tháng năm sinh : 1994/08/07
 • Quê quán : Hà Giang
 • Xí nghiệp tiếp nhận : DAINICHI
 • Đơn hàng : Giàn giáo
 • Nơi làm việc : KANAGAWA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/06/08
 • Ngày nhập học : 2017/06/19
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017
Hoàng Ngọc Quân – D7
180. Thái Hữu Thanh

 • Lớp : D7
 • Ngày tháng năm sinh : 1993/07/13
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : TOMINE
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2017/06/11
 • Ngày nhập học : 2017/06/19
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng  11/2017
        Thái Hữu Thanh – D7

181. Hoàng Văn Minh

 • Lớp : D7
 • Ngày tháng năm sinh : 1991/08/15
 • Quê quán : Bắc Giang
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KANODAI
 • Đơn hàng : Đúc
 • Nơi làm việc : TOYAMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/06/19
 • Ngày nhập học : 2017/06/26
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/ 2017
Hoàng Văn Minh – D7
182. Nguyễn Đức Tài

 • Lớp : D7
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/12/27
 • Quê quán : Hưng Yên
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KANODAI
 • Đơn hàng : Đúc
 • Nơi làm việc : TOYAMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/06/19
 • Ngày nhập học : 2017/06/26
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/ 2017
          Nguyễn Đức Tài – D7

183. Mai Trung Thành

 • Lớp : D7
 • Ngày tháng năm sinh : 1995/07/09
 • Quê quán : Thái Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KANODAI
 • Đơn hàng : Đúc
 • Nơi làm việc : TOYAMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/06/19
 • Ngày nhập học : 2017/06/26
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/ 2017
Mai Trung Thành – D7

 

184. Tô Quyết Thắng

 • Lớp : D7
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/01/24
 • Quê quán : Thái Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KAMETANI
 • Đơn hàng : Dập
 • Nơi làm việc : TOYAMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/06/17
 • Ngày nhập học : 2017/06/27
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/ 2017
Tô Quyết Thắng – D7
185. Lê Công Tuệ

 • Lớp : D7
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/06/28
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KAMETANI
 • Đơn hàng : Dập
 • Nơi làm việc : TOYAMA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/06/17
 • Ngày nhập học : 2017/06/26
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/ 2017
                    

 

          Lê Công Tuệ – D7

 

186. Nguyễn Duy Đức

 • Lớp : D7
 • Ngày tháng năm sinh : 1995/11/17
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SUZUKI
 • Đơn hàng : Nông nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2017/06/20
 • Ngày nhập học : 2017/06/27
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 12/ 2017
Nguyễn Duy Đức – D7
187. Hoàng Văn Hoan

 • Lớp:  D8
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/09/10
 • Quê quán:  Hưng Yên
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SUZUKI KAZUHIRO
 • Đơn hàng : Nông nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2017/06/25
 • Ngày nhập học : 2017/07/06
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 9/2017
       

Hoàng Văn Hoan – D8

      

188. Phạm Văn Trưởng

 • Lớp : D8
 • Ngày tháng năm sinh : 1992/11/13
 • Quê quán : Thái Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận: IOKA ASAKO
 • Đơn hàng: Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2017/06/25
 • Ngày nhập học : 2017/07/06
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 9/2017
Phạm Văn Trưởng – D8
189. Trần Việt Quốc

 • Lớp : D8
 • Ngày tháng năm sinh : 1985/08/24
 • Quê quán : Huế
 • Xí nghiệp tiếp nhận : IKA
 • Đơn hàng : Hàn sắt
 • Nơi làm việc : FUKUOKA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/07/03
 • Ngày nhập học : 2017/07/07
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017
 Trần Việt Quốc – D8

190. Vương Văn Điệp

 • Lớp : D8
 • Ngày tháng năm sinh : 1988/03/28
 • Quê quán : Hưng Yên
 • Xí nghiệp tiếp nhận: IKA
 • Đơn hàng : Hàn sắt
 • Nơi làm việc : FUKUOKA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/07/03
 • Ngày nhập học : 2017/07/07
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017
Vương Văn Điệp – D8
191.  Trương Công Hoàng

 • Lớp : D8
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/11/20
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SATO KOGYO
 • Đơn hàng : Hàn Tig
 • Nơi làm việc : FUKUOKA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/07/03
 • Ngày nhập học : 2017/07/12
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 11/2017
Trương Công Hoàng – D8

192. Nguyễn Đức Hồng

 • Lớp : D8
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/10/10
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SATO KOGYO
 • Đơn hàng : Hàn Tig
 • Nơi làm việc : FUKUOKA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/07/03
 • Ngày nhập học : 2017/07/10
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017
Nguyễn Đức Hồng – D8
193.  Ngô Minh Sáng

 • Lớp : D8
 • Ngày tháng năm sinh : 1991/05/23
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SATO KOGYO
 • Đơn hàng : Hàn Tig
 • Nơi làm việc : FUKUOKA
 • Ngày trúng tuyển : 2017/07/03
 • Ngày nhập học : 2017/07/11
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017
Ngô Minh Sáng – D8

194. Mai Công Hoàng

 • Lớp : D8
 • Ngày tháng năm sinh : 1992/06/15
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : USR
 • Đơn hàng : Mộc xây dựng
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2017/07/02
 • Ngày nhập học : 2017/07/12
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 01/2018
Mai Công Hoàng – D8
195. Trần Bá Tùng 

 • Lớp : D8
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/06/15
 • Quê quán : Nam Định
 • Xí nghiệp tiếp nhận : USR
 • Đơn hàng : Mộc xây dựng
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2017/07/02
 • Ngày nhập học : 2017/07/12
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 01/2018
        Trần Bá Tùng – D8

196. Dương Văn Long

 • Lớp : D8
 • Ngày tháng năm sinh : 1993/09/04
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : USR
 • Đơn hàng : Mộc xây dựng
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2017/07/02
 • Ngày nhập học : 2017/07/12
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 01/2018
Dương Văn Long – D8
197. Nguyễn Văn Quyền 

 • Lớp : D8
 • Ngày tháng năm sinh : 199/03/02
 • Quê quán : Phú Thọ
 • Xí nghiệp tiếp nhận : TETSUWAKE
 • Đơn hàng : Cơ khí
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2017/07/06
 • Ngày nhập học : 2017/07/13
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
      Nguyễn Văn Quyền – D8

198. Lê Văn Sơn

 • Lớp : D8
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/04/20
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KOBAYASHI
 • Đơn hàng : Sơn xây dựng
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2017/07/06
 • Ngày nhập học : 2017/07/18
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 12/2017
199. Nguyễn Văn Vinh

 • Lớp : D8
 • Ngày tháng năm sinh : 1994/09/28
 • Quê quán : Ninh Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KOBAYASHI
 • Đơn hàng : Sơn xây dựng
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2017/07/06
 • Ngày nhập học : 2017/07/13
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 12/2017
Nguyễn Văn Vinh – D8

17.

 • Lớp :
 • Ngày tháng năm sinh :
 • Quê quán :
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng :
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :
 • Ngày nhập học :
 • Dự kiến xuất cảnh :
18. 

 • Lớp : 
 • Ngày tháng năm sinh : 
 • Quê quán : 
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng: 
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 
 • Ngày nhập học : 
 • Dự kiến xuất cảnh : 

19.

 • Lớp:
 • Ngày tháng năm sinh :
 • Quê quán :
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng :
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :
 • Ngày nhập học :
 • Dự kiến xuất cảnh :
20. 

 • Lớp: 
 • Ngày tháng năm sinh : 
 • Quê quán : 
 • Xí nghiệp tiếp nhận : 
 • Đơn hàng : 
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2016/10/14
 • Ngày nhập học : 2016/10/24
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3 /2017

21.

 • Lớp :
 • Ngày tháng năm sinh :
 • Quê quán :
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng :
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :
 • Ngày nhập học :
 • Dự kiến xuất cảnh :
22. 

 • Lớp: 
 • Ngày tháng năm sinh : 
 • Quê quán : 
 • Xí nghiệp tiếp nhận : 
 • Nơi làm việc : 
 • Đơn hàng : 
 • Ngày trúng tuyển : 
 • Ngày nhập học : 
 • Dự kiến xuất cảnh : 

23.

 • Lớp:
 • Ngày tháng năm sinh :
 • Quê quán :
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng :
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :
 • Ngày nhập học :
 • Dự kiến xuất cảnh :
24. 

 • Lớp : 
 • Ngày tháng năm sinh : 
 • Quê quán : 
 • Xí nghiệp tiếp nhận: 
 • Đơn hàng : 
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 
 • Ngày nhập học : 
 • Dự kiến xuất cảnh : 

25.

 • Lớp :
 • Ngày tháng năm sinh :
 • Quê quán :
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng :
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :
 • Ngày nhập học :
 • Dự kiến xuất cảnh :
26. 

 • Lớp : 
 • Ngày tháng năm sinh : 
 • Quê quán : 
 • Xí nghiệp tiếp nhận 
 • Đơn hàng : 
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 
 • Ngày nhập học : 
 • Dự kiến xuất cảnh : 

27. 

 • Lớp:
 • Ngày tháng năm sinh :
 • Quê quán :
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng :
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :
 • Ngày nhập học :
 • Dự kiến xuất cảnh :
28. 

 • Lớp: 
 • Ngày tháng năm sinh : 
 • Quê quán : 
 • Xí nghiệp tiếp nhận : 
 • Đơn hàng : 
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 
 • Ngày nhập học : 
 • Dự kiến xuất cảnh : 

29.

 • Lớp:
 • Ngày tháng năm sinh :
 • Quê quán :
 • Xí nghiệp tiếp nhận:
 • Đơn hàng :
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :
 • Ngày nhập học :
 • Dự kiến xuất cảnh :
30. 

 • Lớp: 
 • Ngày tháng năm sinh: 
 • Quê quán :
 • Xí nghiệp tiếp nhận : 
 • Đơn hàng : 
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 
 • Ngày nhập học : 
 • Dự kiến xuất cảnh :

31.

 • Lớp :
 • Ngày tháng năm sinh:
 • Quê quán :
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng :
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :
 • Ngày nhập học :
 • Dự kiến xuất cảnh :
32. 

 • Lớp: 
 • Ngày tháng năm sinh : 
 • Quê quán : 
 • Xí nghiệp tiếp nhận : 
 • Đơn hàng : 
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 
 • Ngày nhập học : 
 • Dự kiến xuất cảnh : 

33.

 • Lớp :
 • Ngày tháng năm sinh :
 • Quê quán :
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng :
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :
 • Ngày nhập học :
 • Dự kiến xuất cảnh :
34. 

 • Lớp: 
 • Ngày tháng năm sinh : 
 • Quê quán: 
 • Xí nghiệp tiếp nhận: 
 • Đơn hàng : 
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 
 • Ngày nhập học :  
 • Dự kiến xuất cảnh : 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *