Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Trang chủ / NHẬT BẢN / QUY ĐỊNH CỦA LUẬT LAO ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN LỢI CỦA THỰC TẬP SINH

QUY ĐỊNH CỦA LUẬT LAO ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN LỢI CỦA THỰC TẬP SINH

1. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi

a.Thời gian làm việc theo tiêu chuẩn

Thời gian lao động là thời gian tính từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc công việc, trừ thời gian nghỉ giải lao. Thời gian đi đường không tính vào thời gian lao động. Theo tiêu chuẩn lao động, thời gian làm việc không quá 8 giờ/ngày và không quá 40 giờ/tuần. Khi thực tập sinh làm việc vượt quá thời gian lao động theo quy định thì sẽ được tính làm thêm giờ.

b.Thời gian làm việc trong một số trường hợp đặc biệt

Ở một số ngành nghề mang tính đặc thù, công việc bận rộn hay nhàn rỗi trong năm mang tính thời vụ. Luật lao động cho phép áp dụng phương thức điều chỉnh thời gian làm việc ở những giai đoạn cao điểm có thể vượt quá 8 giờ/ ngày, 40

giờ/tuần trong một khoảng thời gian cụ thể. Tuy nhiên, việc điều chỉnh vẫn phải đảm bảo nguyên tắc:

– Doanh nghiệp phải hoàn tất các thủ tục và đƣợc sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng phương thức điều chỉnh giờ làm việc.

–  Số ngày làm việc trong năm: Không vượt quá 280/ ngày /năm

– Số giờ làm việc tối đa mỗi ngày: không vượt quá 10 giờ/ngày

Số giờ làm việc tối đa mỗi tuần: Không vƣợt quá 52 giờ/ tuần

–  Nếu chia kế hoạch làm việc thành từng giai đoạn dài 3 tháng thì số tuần làm việc quá 48 giờ/tuần không được vƣợt quá 3 tuần cho mỗi giai đoạn

–  Tối thiểu phải bố trí một ngày nghỉ trong tuần cho người lao động

c. Thời gian nghỉ ngơi

Doanh nghiệp tiếp nhận phải cho người lao động nghỉ giải lao giữa giờ tối thiểu là 45 phút trong trường hợp thời gian lao động trong 1 ngày vượt quá 6 giờ và tối thiểu là 60 phút trong trƣờng hợp thời gian lao động trong 1 ngày vượt quá 8 giờ.

Trong một tuần, doanh nghiệp tiếp nhận phải cho thực tập sinh nghỉ tối thiểu 1 ngày và không dưới 4 ngày/tháng.

d.Nghỉ phép năm

Thực tập sinh sau khi thực tập kỹ năng được 6 tháng và phải đạt trên 80% ngày lao động quy định thì sẽ được hưởng 10 ngày phép (nghỉ có lương). Cứ mỗi năm sau đó, số ngày nghỉ phép được tăng thêm 01 ngày.

Lưu ý: 

Mặc dù việc nghỉ phép năm được thực hiện theo yêu cầu của thực tập sinh. Tuy nhiên, thực tập sinh nên tránh xin nghỉ vào thời điểm công việc bận rộn hay nhiều thực tập sinh xin nghỉ cùng một lúc. Cơ quan tiếp nhận có thể thay đổi thời điểm nghỉ phép của thực tập sinh sao cho không làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất

Nghỉ phép là thời gian nghỉ ngơi giúp thực tập sinh kỹ năng có thời gian để hồi phục sức khoẻ về cả thể chất và tinh thần nên thực tập sinh không được đề nghị đổi ngày nghỉ đó cho doanh nghiệp tiếp nhận để lấy tiền và doanh nghiệp cũng không được phép dùng tiền mua ngày nghỉ phép của thực tập sinh.

2. Tiền lương, tiền làm thêm giờ của thực tập sinh

  1. Quy định về tiền lương – Quy định về việc trả lương

Để đảm bảo việc chi trả lương một cách chính xác, luật tiêu chuẩn lao động quy  định 5 nguyên tắc trả lương như sau

1.Nguyên tắc trả lương bằng tiền mặt (đồng Yên Nhật Bản)

2.Nguyên tắc trả trực tiếp

3.Nguyên tắc trả toàn bộ

4.Nguyên tắc trả hàng tháng

5. Nguyên tắc trả vào ngày cố định trong tháng

Ngoài 5 nguyên tắc trên, luật cũng cho phép việc trả lương dưới hình thức chuyển khoản và coi đây là một trường hợp ngoại lệ của nguyên tắc trả lương bằng tiền mặt. Có thể thực hiện việc trả lương vào tài khoản của thực tập sinh nếu doanh nghiệp tiếp nhận có ký kết thoả thuận lao động liên quan tới việc chuyển khoản và đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

-Có sự đồng ý của bản thân thực tập sinh

-Chuyển khoản vào tài khoản do thực tập sinh đứng tên và chỉ định

-Thực tập sinh có thể rút toàn bộ số tiền lương đã đƣợc chuyển khoản vào ngày trả lương cố định

b .Quy định về mức lương tối thiểu

Ở Nhật Bản, tiêu chuẩn về tiền lương được quy định trong Luật Tiền lương tối thiểu. Nếu tiền lương trả dưới mức quy định lương tối thiểu thì sẽ bị xem như là vi phạm luật và hợp đồng lao động quy định mức lương thấp hơn lương tối thiểu sẽ bị vô hiệu. Trong trường hợp này, cơ quan tiếp nhận sẽ phải hoàn trả lại cho thực tập sinh số tiền tương ứng với mức lương tối thiểu theo quy định.

Theo Luật tiền lương tối thiểu, có hai loại tiền lương tối thiểu gồm:

-Tiền lương tối thiểu cho từng địa phương:

Do tỉnh, thành phố tương đương cấp tỉnh quyết định và áp dụng cho người lao động đang làm việc tại tỉnh, thành phố đó. Quy định về lương tối thiểu theo địa phương sẽ được điều chỉnh và ban hành vào tháng 10 hàng năm.

-Tiền lương tối thiểu theo ngành, nghề

Lương tối thiểu theo ngành, nghề được áp dụng cho người lao động đang làm việc ở các ngành nghề đặc biệt như dập kim loại, lắp ráp thiết bị điện tử…Mức lương tối thiểu theo ngành nghề sẽ cao hơn mức lƣơng tối thiểu theo địa phương.

c.Tiền làm thêm giờ

Trong trường hợp yêu cầu người lao động làm thêm ngoài giờ làm việc hay làm thêm vào ngày nghỉ, doanh nghiệp tiếp nhận phải ký thoả thuận với người lao động và đệ trình lên cơ quan quản lý tiêu chuẩn lao động địa phương. Tuỳ theo thời gian làm việc vào ngày nghỉ hay vào ban đêm, việc chi trả tiền làm thêm được tính theo mức:

– Làm việc vào ca đêm (từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng), tiền lương được nhân với hệ số 1,25.

– Làm thêm ngoài giờ quy định, tiền làm thêm được nhân với hệ số 1,25 trở lên.

Làm thêm vào ngày nghỉ, tiền làm thêm giờ được nhân với hệ số từ 1,35 trở lên

–  Làm thêm ngoài giờ vào buổi đêm, tiền làm thêm giờ được nhân với hệ số

1,5 trở lên.

– Làm thêm vào buổi đêm của ngày nghỉ, tiền làm thêm giờ được nhân với hệ số 1,6 trở lên.

Lưu ý: Trong trường hợp doanh nghiệp có lịch sản xuất cho cả năm và đã được cơ quan quản lý lao động địa phương xem xét chấp thuận, doanh nghiệp phải thông báo cho thực tập sinh và việc tính giờ làm thêm sẽ căn cứ theo lịch đó.

3. Các khoản phí thực tập sinh phải chi trả

Thực tập sinh kỹ năng trong thời gian thực tập tại Nhật Bản bên cạnh việc đƣợc hƣởng các chế độ theo quy định của luật pháp Nhật Bản, thực tập sinh cũng phải có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm và đóng các khoản thuế như người bản địa.

a.Bảo hiểm

1.Bảo hiểm tai nạn lao động

Trong thời gian thực tập kỹ năng, ngƣời thực tập sinh đƣợc hƣởng chế độ bảo hiểm nhƣ những người lao động khác. Luật bảo hiểm quy định, doanh nghiệp tiếp nhận có trách nhiệm tham gia bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động ngay cả khi chỉ thuê một lao động. Trong trường hợp người lao động bị thương, bị tử vong khi đang làm việc hoặc đang trên đường đi làm sẽ đƣợc cơ quan bảo hiểm chi trả bồi thường tai nạn lao động gồm: chi phí điều trị, trợ cấp lúc nghỉ việc, bồi thường tàn tật từ các biến chứng do tai nạn… và trợ cấp bồi thường cho gia quyến trong trường hợp người lao động tử vong. Để ƣu tiên bảo vệ người lao động, luật pháp Nhật Bản quy định trong trường hợp cơ quan tiếp nhận không tham gia bảo hiểm lao động cho người lao động, người lao động vẫn được chi trả bồi thường tai nạn lao động.

2.Bảo hiểm Y tế công cộng

Có hai loại bảo hiểm y tế công cộng gồm bảo hiểm y tế quốc dân và bảo hiểm y tế phúc lợi. Doanh nghiệp tiếp nhận có thể lựa chọn một trong hai loại hình bảo hiểm y tế trên để tham gia. Phí bảo hiểm do doanh nghiệp tiếp nhận và người lao động mỗi bên trả một nửa. Nếu tham gia bảo hiểm y tế, khi ốm đau hoặc bị thương phải nằm viện, thực tập sinh sẽ được bảo hiểm chi trả 70% phí điều trị, 30% còn lại sẽ do thực tập sinh chi trả.

3.Bảo hiểm hưu trí

Có hai loại hình bảo hiểm hƣu trí, doanh nghiệp tiếp nhận có trách nhiệm tham gia một trong hai loại hình bảo hiểm đó cho thực tập sinh kỹ năng gồm:

Bảo hiểm hưu trí phúc lợi (do Tổ chức lương hưu Nhật Bản quản lý)

–  Bảo hiểm hưu trí quốc dân (do chính quyền địa phương quản lý)

Mục đích của cả hai loại hình bảo hiểm đều là nhằm trợ cấp cho người lao động khi về già, tàn tật hoặc trợ cấp cho gia quyến khi người lao động mất. Trong trường hợp ngưng tham gia đóng bảo hiểm, người lao động có thể rút tiền ra một lần. Đối với thực tập sinh kỹ năng, trong vòng 02 năm sau khi hoàn thành hợp đồng về nước sẽ được chi trả tiền bảo hiểm hưu trí một lần khi đáp ứng các điều kiện sau:

–  Không có quốc tịch Nhật Bản

–  Tham gia bảo hiểm hưu trí quốc dân hoặc bảo hiểm hƣu trí phúc lợi thời gian trên 6 tháng

– Không có tư cách nhận lương hưu

– Không có địa chỉ cư trú tại Nhật Bản

Ngoài các loại hình bảo hiểm nêu trên, các doanh nghiệp tiếp nhận tuỳ theo điều kiện kinh tế của mình có thể tham gia bảo hiểm tổng hợp dành cho thực tập sinh người nước ngoài. Đây là loại hình bảo hiểm không bắt buộc nhưng nếu tham gia, thực tập sinh sẽ được chi trả bồi thường cho các chi phí khám chữa bệnh, điều trị bệnh và thương tật, chi phí cứu hộ…và bồi thường tử vong cho thân quyến thực tập sinh trong trƣờng hợp chết do tai nạn, bệnh tật trong suốt thời gian thực tập sinh nhập cảnh Nhật Bản để tham gia chương trình thực tập kỹ năng.

b.Các khoản thuế

Trong thời gian thực tập tại Nhật Bản, thực tập sinh sẽ phải chịu thuế thu nhập, thuế cư trú như người lao động bản địa. Theo quy định, thuế cư trú của Nhật Bản được đánh theo mức thu nhập của năm trước đó. Vì thế, đối với phần thu nhập năm đầu tiên khi mới tới Nhật Bản sẽ không phải đóng thuế. Tuy nhiên, đến năm cuối cùng khi về nước thì thực tập sinh sẽ phải đóng toàn bộ tiền thuế cư trú đối với phần thu nhập của năm trước đó.

c.Tiền nhà, ga, điện, nước…

Theo quy định, doanh nghiệp tiếp nhận có trách nhiệm bố trí nơi ăn ở đảm bảo các điều kiện sau cho thực tập sinh trong suốt thời gian tiếp nhận họ tới thực tập gồm:

–  Đảm bảo các điều kiện an toàn

–  Có lối thoát hiểm và các thiết bị hướng dẫn an toàn chạy nạn

–  Có lắp đặt các thiết bị báo cháy và dụng cụ cứu hỏa

–  Đảm bảo các điều kiện vệ sinh

Diện tích là 6 chiếu (9,9m2 ) cho 2 ngƣời (tối thiểu cũng phải đáp ứng 2,5m2/người)

–  Có giải thích về cách sử dụng dụng cụ nấu ăn , đồ điện, đồ gia dụng… – Có trang bị các thiết bị chống nóng và chống rét theo mùa (quạt điện, máy điều hòa, lò sưởi…).

Doanh nghiệp tiếp nhận có thể khấu trừ chi phí nhà ở, ga, điện nước vào lƣơng của thực tập sinh theo mức chi phí thực tế và phải được thể hiện trong nội dung hợp đồng lao động ký với thực tập sinh.

5. Chăm sóc y tế và chi trả bảo hiểm

Trong thời gian thực tập tại Nhật Bản, thực tập sinh nếu bị đau ốm hoặc thấy có dấu hiệu bất thường về sức khỏe… hãy thông tin kịp thời cho nhân viên hướng dẫn sinh hoạt của doanh nghiệp tiếp nhận về tình trạng của mình và nhờ nhân viên đó đưa tới cơ quan y tế thích hợp ở nơi gần nhất. Trong trường hợp đi khám bệnh, thực tập sinh cần lưu ý những nội dung sau:

a.  Tại bàn tiếp nhận

  1. Trường hợp khám bệnh lần đầu :

+ Xuất trình thẻ bảo hiểm y tế

+ Điền vào phiếu khám bệnh các thông tin như: Họ và tên, địa chỉ và các mục yêu cầu khác, sau đó nộp phiếu khám bệnh cho bàn tiếp nhận

+ Nhận thẻ khám bệnh (Có trường hợp khám bệnh xong, lúc thanh toán lệ phí, bệnh viện mới đưa thẻ khám bệnh cho bệnh nhân)

+ Ở các bệnh viện tổng hợp hoặc các bệnh viện lớn, nếu thực tập sinh không biết phải khám ở khoa nào thì phải trình bày các biểu hiện về bệnh lý hoặc chỉ vết thương hoặc vết đau cho nhân viên tiếp nhận để được hướng dẫn đến đúng khoa khám chuyên môn phù hợp

2. Trường hợp tới khám lại

+ Xuất trình thẻ khám bệnh b. Khám bệnh

–  Ngồi chờ ở ghế của phòng đợi cho đến khi được gọi tên

–  Khi được gọi tên, vào phòng khám của bác sỹ theo hướng dẫn của nhân viên tiếp nhận và trình bày với bác sỹ những biểu hiện bệnh lý. Trong trường hợp không có phiên dịch, bạn cần phải chuẩn bị sẵn nội dung các biểu hiện bệnh lý ra giấy ( tra từ điển ) kết hợp với việc chỉ cụ thể cho bác sỹ biết vị trí chỗ đau hoặc vết thương

–  Trường hợp có yêu cầu phải làm các xét nghiệm, nhân viên y tế sẽ hướng dẫn để làm các xét nghiệm

c. Thanh toán lệ phí

Sau khi khám bệnh, xét nghiệm xong, nếu bệnh thông thƣờng chỉ cần điều trị ngoại trú, bạn sẽ thanh toán lệ phí tại quầy thanh toán lệ phí và phải lấy hóa đơn để nộp cho cơ quan bảo hiểm . Phí khám bệnh ở Nhật Bản rất cao nên chú ý mang theo nhiều tiền hoặc có thể nhờ người hướng dẫn sinh hoạt dẫn tới bệnh viện để doanh nghiệp tiếp nhận thực tập tạm thời thanh toán giúp cho bạn.

d. Trường hợp bệnh nặng hoặc vết thương bị chuẩn đoán là trầm trọng, bạn phải làm thủ tục nhập viện để điều trị. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải tạm thời nghỉ việc để điều trị và chi phí cho nhập viện sẽ tốn kém. Cho nên, trước khi nhập viện, bạn cần phải trao đổi với người hướng dẫn sinh hoạt cũng như trao đổi với cơ quan quản lý thực tập của bạn về vấn đề thanh toán viện phí cho bạn.)

e.Chi trả bảo hiểm

Tùy theo loại hình bảo hiểm mà cơ quan tiếp nhận tham gia, việc chi trả bảo hiểm cũng có khác nhau. Tuy nhiên về cơ bản, nếu tham gia bảo hiểm y tế quốc dân hay bảo hiểm y tế phúc lợi thì thực tập sinh cũng phải chi trả 30% phí điều trị và một phần tiền thuốc. Trong trƣờng hợp doanh nghiệp tiếp nhận tham gia “bảo hiểm tổng hợp dành cho thực tập sinh nước ngoài” thì các khoản chi phí phải thanh toán ở bệnh viện và tiền mua thuốc có thể nhận lại được từ công ty bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *