Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Trang chủ / NHẬT BẢN / QUY ĐỊNH CỦA NHẬT BẢN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾP NHẬN THỰC TẬP SINH

QUY ĐỊNH CỦA NHẬT BẢN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾP NHẬN THỰC TẬP SINH

1. Mục đích của chương trình thực tập kỹ năng

Chế độ thực tập kỹ năng cho ngƣời nước ngoài là chế độ đào tạo kỹ năng nghề  cho người lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp Nhật Bản với tư cách là những thực tập sinh, giúp họ vận dụng thuần thục các kỹ năng đã được học vào thực tiễn để sau khi về nước, có thể vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được học và thực hành vào sự phát triển kinh tế và công nghiệp của đất nước mình. Nói cách khác, mục đích của chế độ này là đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển công nghiệp của các nước đang phát triển thông qua việc áp dụng các kỹ thuật của Nhật Bản.

2. Các giai đoạn trong thời gian thực tập kỹ năng tại Nhật Bản

Thời gian thực tập tại Nhật Bản tối đa không quá 3 năm và đƣợc chia làm 2 giai đoạn.

  • Giai đoạn thứ nhất (thời gian 1 năm)

Ở giai đoạn này, thực tập sinh sau khi nhập cảnh Nhật Bản sẽ phải tham gia khoá đào tạo tập trung với thời gian 1-2 tháng tại đoàn thể tiếp nhận (tuỳ thuộc vào thời gian thực tập sinh được đào tạo trước khi đi). Sau khi kết thúc khoá đào tạo tập trung, thực tập sinh sẽ chuyển sang giai đoạn thực tập kỹ năng tại doanh nghiệp tiếp nhận với tƣ cách lưu trú là “Thực tập sinh kỹ năng số 1-B”. Doanh nghiệp sẽ trực tiếp ký hợp đồng lao động với người thực tập sinh trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp.

  • Giai đoạn thứ 2 (thời gian 02 năm)

Để chuyển sang giai đoạn thực tập năm thứ 2, năm thứ 3, thực tập sinh phải thi đậu kỳ kiểm tra trình độ kỹ năng theo đúng ngành nghề đã được thực tập năm thứ nhất. Sang giai đoạn này, thực tập sinh được cấp tư cách lƣu trú là “Thực tập sinh kỹ năng số 2-B”. Sau khi kết thúc năm thứ 3, thực tập sinh sẽ được công nhận hoàn thành chương trình thực tập kỹ năng và trở về nước.

  1. Điều kiện và những yêu cầu đối với thực tập sinh tham gia chương trình thực tập kỹ năng tại Nhật Bản

– Điều kiện:

+ Tuổi từ 18 tuổi trở lên, có nguyện vọng tới Nhật Bản để thực tập kỹ năng và sau khi về nƣớc có dự định làm công việc cần những kỹ năng đã đƣợc học tập tại Nhật Bản.

+ Có kinh nghiệm nghiệp vụ và nghề nghiệp tƣơng tự như công việc thực tập kỹ năng tại Nhật Bản.

+ Có sức khoẻ đảm bảo để tham gia chương trình thực tập

+ Được chính phủ hoặc các tổ chức công tiến cử

– Yêu cầu đối với thực tập sinh kỹ năng

+ Hiểu đúng về chế độ thực tập kỹ năng

Mục đích của chƣơng trình thực tập kỹ năng là “Đào tạo nguồn nhân lực thông qua việc thực tập để tiếp thu những kỹ năng trong các ngành nghề của Nhật Bản và sau khi về nước vận dụng những kỹ năng này để góp phầnh phát triển công nghiệp của nước mình”. Theo đó, những người có nguyện vọng thực tập kỹ năng tại Nhật Bản phải hiểu rõ mục đích của chương trình này và phải có động cơ đúng đắn khi tham gia.

+ Học tiếng Nhật cơ bản:

Để có thể hoà nhập với cuộc sống và công việc khi tham gia chương trình thực tập kỹ năng tại Nhật Bản cũng như để tiếp nhận được đầy đủ các kỹ năng trong quá trình thực tập tại nơi sản xuất, người thực tập sinh nhất thiết phải hiểu một cách cơ bản tiếng Nhật.

+ Học những kiến thức cần thiết trong cuộc sống ở Nhật Bản: Thực tập sinh phải sống ở Nhật Bản với thời gian tối đa là 3 năm. Vì vậy, cần thiết phải được trang bị đầy đủ những kiến thức về phong tục tập quán, văn hoá, các quy tắc ứng xử, quy định pháp luật và cách thức sinh hoạt hàng ngày của người Nhật để có thể hoà nhập với cộng đồng và hoàn thành tốt được chương trình thực tập.

+ Có sức khoẻ để tham gia chương trình:

Thực tập sinh Việt Nam trước khi tới Nhật Bản cần thiết phải đảm bảo yêu cầu về sức khoẻ và có giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ đi làm việc ở nước ngoài từ cơ quan y tế của Việt Nam.

4. Vai trò của cơ quan phái cử

Cơ quan phái cử thực tập sinh căn cứ nội dung của bản Hợp đồng “Phái cử và tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng” ký với đoàn thể tiếp nhận đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước phê duyệt để tiến hành tuyển mộ ứng viên tham gia chương trình thực tập kỹ năng. Sau khi phía tiếp nhận Nhật Bản tuyển chọn được thực tập sinh, cơ quan phái cử sẽ phải tiến hành đào tạo tiếng Nhật và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho thực tập sinh với thời lượng tối thiểu là 160 giờ trong vòng 6 tháng trước khi phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản. Sau khi thực tập sinh hoàn thành chương trình thực tập về nước, cơ quan phái cử phải có kế hoạch theo dõi việc thực tập sinh có được ứng dụng các kỹ năng đã được đào tạo tại Nhật Bản vào công việc tại Việt Nam hay không và tổng hợp thông tin cung cấp cho đoàn thể tiếp nhận để báo cáo cơ quan xuất nhập cảnh Nhật Bản khi có yêu cầu.

5. Vai trò của đoàn thể tiếp nhận

Đoàn thể tiếp nhận có vai trò lập kế hoạch thực tập cho thực tập sinh tại các doanh nghiệp tiếp nhận, tổ chức đào tạo tập trung cho thực tập sinh các kiến thức về phong tục tập quán, văn hoá và các quy định liên quan tới thực tập kỹ năng ngay sau khi tới Nhật Bản theo đúng quy định của chương trình. Đồng thời, trực tiếp quản lý thực tập sinh cũng như giám sát việc thực thi chương trình thực tập và kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp tiếp nhận thực thi đúng kế hoạch thực tập trong suốt thời gian 3 năm thực tập sinh ở tại Nhật Bản.

6. Vai trò của doanh nghiệp tiếp nhận ( Nơi thực tập thực tập)

Theo chương trình, thực tập sinh sẽ được tiếp thu các kỹ năng thông qua việc trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất tại doanh nghiệp tiếp nhận. Trong thời gian tiếp nhận thực tập sinh, doanh nghiệp tiếp nhận có vai trò giúp thực tập sinh honaf thành kỹ năng tiếp thu kỹ năng thực tế, đồng thời phải quan tâm sâu sát đến đời sống sinh hoạt của thực tập sinh, giúp cho thực tập sinh hoà nhập với cuộc sống tại Nhật Bản và cung cấp các điều kiện để việc thực tập kỹ năng đƣợc diễn ra thuận lợi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *